DoubleCup skapar möten mellan utrikesfödda och näringslivet

Kompetensförsörjning är idag ett stort problem för arbetsgivare och är en begränsande faktor för tillväxt. Vi behöver bättre ta tillvara på möjligheterna med invandring och snabbt integrera nyanlända i samhället. Här är näringslivets engagemang en grundsten i samhällsutvecklingen för att tillsammans bidra till inkludering.

Därför tog Trollhättans Näringslivsråd initiativ till DoubleCup som en viktig pusselbit på vägen.

Jobbförmedling

För många arbetsgivare är det en utmaning att hitta rätt kompetens och en av anledningarna är matchningsproblematiken mot befintlig arbetskraft. Därför har DoubleCup på senare tid påbörjat utbyggnaden av en jobbförmedling med fokus på nyanländas anställningsbarhet. Pilotprojektet utvecklar en ny process för kandidatsökning och urval av nyanlända som kan matchas upp mot specifika tjänster på ditt företag/organisation.

Jobbförmedlingen innebär att Arbetsförmedlingen, Support Group Network och Trollhättans Stad i dialog med arbetsgivare matchar en nyanländ som är lämpad till en specifik tjänst. Du som arbetsgivare tar emot kandidaten på jobbintervju och ger ett kort omdöme om anställningsbarhet. Kanske du här hittar en framtida medarbetare?

Fikamöten

DoubleCup skapar även integration och nätverkande genom förutsättningslösa fikamöten på arbetsplatser. Det sker mellan Framtidsguider (personer från företag/organisation eller offentlig verksamhet) och Kandidater (personer som är nyanlända eller utrikesfödda).

Du som chef eller medarbetare kan skicka intresseanmälan till tre olika former av förutsättningslösa fikamöten.

  1. Personliga fikamöten
    En kopp kaffe mellan en kandidat och dig på arbetsplatsen
  2. Studiebesök
    En större grupp kandidater besöker dig på arbetsplatsen
  3. Nätverksträff
    Ett branschspecifikt mingel mellan flera kandidater och företag/organisationer inom bristyrken

Klicka nedan för att anmäla dig

Jag vill ta emot
nyanländ på fika

Jag vill kunna nyttja
jobbförmedlingen

Jobbförmedling

Fikamöte
Nätverksträff
Studiebesök
Jobbintervju

Fika-möte

Fikamöte
Studiebesök
Nätverksträff

 

Tack för din anmälan!

Kontakta oss

Nour Almardoud
Support Group Network
079 339 67 13
nour.almardoud@supportgroup.se