DoubleCup värd för SOFI-konferens i Trollhättan

23 april 2018

DoubleCup värd för SOFI-konferens i Trollhättan

Samarbetorganisationen för flykting- och integrationsfrågor (SOFI) hade den 19-20 april en viktig och intressant konferens för att utveckla goda idéer och samarbeten inom integration. DoubleCup och Trollhättans Stad var värdar för arrangemanget som samlade ca 100 deltagare från hela landet i Trollhättan. Tillsammans diskuterades hur vi kan bli ännu bättre framöver.

Interkulturellt samskapande i Trollhättan
SOFI-konferensen inleddes med att representanter för DoubleCup, Trollhättans Stad och Support Group Network berättade om konkreta resultat och värden som kommer ut av att jobba tillsammans. Här lyftes bland annat stadens arbete kring interkulturellt samskapande för social hållbarhet och tillväxt. Trollhättan är en stad som kämpat hårt med att vända utmaningar till möjligheter för en sammanhållen stad som fortsätter att växa och utvecklas. Staden har idag lägre arbetslöshet än innan SAAB-krisen och jobbar hårt med flykting- och integrationsfrågorna genom att de nu har en tydligare plats i stadens strategiska arbete med social hållbarhet.

Katarina Nyman, integrationsstrateg Trollhättans Stad, som jobbar med dessa frågor är en av värdarna för SOFI-konferensen och berättar:

- Det var ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter både från andra kommuner och från civilsamhället. Eftersom kommuner och civilsamhället har olika förutsättningar att arbeta utifrån kan vi göra mer tillsammans! Vi har många gemensamma beröringspunkter i målen för vårt arbete, säger Katarina Nyman.

Föreläsningar och teaterföreställning som inspirerar
Under konferensen var det flera föreläsningar med intressanta samtal om nästa steg för en lyckad integration och en verklighetsbaserad teaterföreställning om Aisha och Mohammeds flykt från Afghanistan till Sverige. Några av talarna var Sevana Bergström, integrationssamordnare hos Svenska Fotbollsförbundet och Vladislav Savic, f.d. korrespondent för Sveriges Radio.

"Med ett trevligt och engagerat värdskap såg Trollhättans stad till så att SOFI kunde genomföra sin konferens här - en mix av intressanta föredrag/föredragshållare, som tilltalade inte minst organisationens medlemmar inom såväl offentlig sektor, som inom det civila samhället/ideell sektor"

- Stefan Bergqvist, styrelseledamot SOFI

Vill du läsa mer om Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor?
Läs mer på http://sofikonferens.se