Ta ställning som företagsledning ni också

18 April 2018

Ta ställning som företagsledning ni också

DoubleCup riktar sig numera även specifikt till företagsledningar som satsar på Corporate Social Responsibility (CSR). Nu erbjuds samverkansavtal till företag som vill bidra till integration och nätverkande för nyanlända genom personliga och förutsättningslösa fikamöten på sin arbetsplats.

Skriv samarbetsavtal
Du och din företagsledning skriver samarbetsavtal om antal fikamöten och avgör själva hur många, vilka på arbetsplatsen som ska engageras samt när dessa möten äger rum. Citygross är ett av många företag som tagit ställning genom att ta emot (3) nyanlända på fika under december-januari.

Tillsammans för en positiv samhällsutveckling
Huvudsyftet med avtalsskrivningen är att erbjuda företag och organisationer ett enkelt och kravlöst sätt att engagera sina chefer och medarbetare i social hållbarhet och inkludering av nyanlända. Medverkande företag erbjuds även gratis kompetensutvecklingsföreläsning i hållbarhetsfrågor för personalen genom CSR Västsverige (ordinarie pris är 3500 kronor).

Vad krävs av mig som företagare?
Du som företagare tar på dig ansvaret för ett antal fikamöten och i möjligaste mån bidra med dokumentation genom fotografering och kort kommentar i uppföljningen. DoubleCup ansvarar för administrering av fikamöten, identifiering av kandidater utifrån önskemål samt genom storytelling lyfta fram företaget i olika sammanhang.

Vill du och din företagsledning skriva avtal?
Kontakta oss på info@doublecup.se eller anmäl er via länken här nedan!