Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet

DoubleCup värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som ni anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. Men varför behöver vi dina uppgifter? Och hur använder vi dem? Vi har samlat allt du behöver om hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig. 

De uppgifter vi har om dig är de du själv anger i samband med anmälan till DoubleCups aktiviteter, skriftligen via doublecup.se eller muntligt. Det innefattar dina kontaktuppgifter och information om din arbetsplats. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad som behövs. 

Vi kommer att skicka nyhetsbrev till dig, du kan närsomhelst avsäga dig dessa nyhetsbrev. 

Dina uppgifter är alltid skyddade hos oss och vi gör vårt bästa för att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter. DoubleCup är ett samverkansprojekt mellan Näringslivet, Trollhättans Stad, Arbetsförmedlingen, Support Group Network och andra medverkande kommuner.

Läs mer om hur Trollhättans Stad samlar in och använder personuppgifter här.